Đặc sản vùng miền

Mỗi một vùng miễn trên đất nước Việt Nam có một đặc sản đặc sắc riêng biết, Làm bánh A – Z đã đi đến những vùng miền từ khắp mọi nơi để chia sẻ những đặc sản vùng miền riêng khi mọi người có dịp ghé qua, có thể thưởng thức hết được những món ngon mà Làm bánh A – Z chia sẻ.